دکتر مجیدی راد
در زمستان 1396 اقدامات عمرانی متعددی در بیمارستان زعیم پاکدشت به انجام رسید.

مرمت و اضافه سازی 200 متر به ساختمان زایشگاه بیمارستان ، افتتاح ICU برای اولین بار ، نوسازی آزمایشگاه بیمارستان ، بازسازی و تغییر مکان داروخانه ، ایجاد تصفیه خانه و فاضلاب بیمارستان و ..... از جمله مواردی بودند که به بهره برداری رسیدند.