به گزارش روابط عمومی بیمارستان زعیم، به مناسبت روز جهانی کارگر به منظور تقدیر و تشکر از کارگران زحمتکش بیمارستان زعیم، جشن روز کارگر با حضور دکتر مهدی مجیدی راد، ریاست محترم بیمارستان و جمعی از مسوولین روز یک شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه، سالجاری برگزارشد.در پایان این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از تمامی خدمتگزاران بیمارستان با اهداء تقدیرنامه و جوایز ویژه، به پاس قدردانی از زحمات ارزنده  سایر کارگران  هدایایی داده شد.